top of page

RENOVERING AV PUTS

Reparation och renovering av putsfasader

Renovering av Puts Anders Produktion (2).jpg
Renovering av Puts Anders Produktion (4).jpg
Renovering av Puts Anders Produktion (3).jpg

När putsen börjar lossna från fasaden

En putsfasad utsätts för stor påfrestning från vårt klimat. Den besvärligaste tiden är när väderleken är fuktig och pendlar upp och ner runt noll grader. Putsfasaden suger in fukt från nederbörd och hög luftfuktighet. På natten sjunker temperaturen under noll och en ”frostsprängning” uppstår när fukten i fasaden fryser och på så vis skapar sprickor, skador och försvagningar i putsskicket.

Särskilt känsligt brukar det vara runt fönster eller plåtbeslag - där tränger fukten ännu lättare in och gör det lättare för en skada att uppstå.

Om det bara är skador vid begränsade ytor brukar vi rekommendera att göra lokala reparationer, så kallade putslagningar. Då behandlar man endast den påverkade ytan med nytt putsbruk. Därefter färgar man hela fasaden för att få en jämn och vacker färg över hela fasaden. 

Vi på Anders Produktion har erfarna murare och hjälper dig gärna med att utvärdera skicket på din putsfasad och ger en kostnadsfri offert efter dina önskemål!

Kontakta oss!

bottom of page