top of page

BYTE AV VINDSKIVOR

Ett bra skydd för fasaden mot fukt

Cellgrupp 480.JPG

Nya vindskivor skyddar fasaden mot regn

Vindskivor utsätts för en oerhörd påfrestning av vädret och det är därför naturligt att de behöver ses över och bytas med jämna mellanrum. Vid ändträet är vindskivorna extra utsatta då fukten på kapytan kan sugas in upp till 20 cm av brädan på grund av kapillärkraft. Är vindskivan kapad så har den fler ytor som riskerar suga åt sig fukt och är då ännu mer utsatt och kan ofta bli rötskadat. Ytterligare en faktor är fästningen av vindskivan - är den spikad med vanlig spik kan fukten följa med spiken ner i virket och skapa rötskador även där. 

Vid ett byte av vindskivor river snickare på Anders Produktion ner de gamla vindskivorna och sätter upp en ny skiva som är impregnerad, oljegrundad och struken med ett varv färg. 

Vi strävar mot att alltid använda specialbeställt virke som inte behöver skarvas och använder oss även av en speciell skruv med gummitätning som tätar mot träet så att fukt ej ska kunna tränga igenom. Allt för att dina vindskivor ska ha så lång livslängd som möjligt. 

Kontakta oss

Sylveniusgatan 10
75450 UPPSALA

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram
bottom of page