top of page

BYTE AV PANEL

Trä på din fasad kan behöva bytas vid fuktskador

Panelbyte UPPSALA.jpg

Lägga ny panel på fasaden

Trots att en fasad behandlas med målning och oljning kommer till slut panelen att börja få skador och behöva bytas. Träet börjar ruttna och fukt tränger in mot husgrunden.

För att bättra på skyddet är det då bra att byta panelen. I vissa fall behöver bara delar av huset ny panel - vanligtvis den sidan som utsätts för mest väder och vind - men vid äldre byggnader kan hela huset behöva byta panel.

Panelen och läkten rivs och forslas bort till återvinning, därefter lägger våra snickare ny läkt. Panelen som följer är impregnerad och stryks vanligtvis ett varv innan den monteras på huskroppen. 

Efter att panelen kapats till lagom längd oljas kapningarna in och grundas återigen för att säkerställa att fukt hålls borta.

När den nya panelen på huset är färdig så avslutas projektet med en målning. 

Vi på Anders Produktion har snickare och målare som har ett tätt samarbete för att optimera bytet och målningen av panel. 

Kontakta oss

Ring, maila eller skicka in formulär!

Sylveniusgatan 10
75450 UPPSALA

  • Facebook
  • Instagram

Kontakta oss!

bottom of page