top of page

EN NYMÅLAD FASAD GER ETT FRÄCHT INTRYCK

PUTSFASAD

EN NYMÅLAD FASAD GER ETT FRÄCHT INTRYCK

Det finns flera olika putsmaterial med olika karaktärer och utseende och det finns mycket att tänka på när man ska putsa om sitt hus. Vi på Anders Produktion har över 20 års erfarenhet i byggbranschen och har stor kunskap om fasadputs. Om du anlitar oss så gör vi ett gediget, noggrant arbete för att du som kund ska bli nöjd. Vi kan alla tekniker och vi vet vad man ska tänka på för att få ett fint resultat som håller länge.

Vi utför även olika underhåll och arbeten på träfasad!

BALDERS_edited.jpg

OMFÄRGNING AV PUTS

En putsfasad ger ett bra skydd mot det svenska klimatet men behöver ibland renoveras och bättras på. I vissa fall behöver ny puts läggas men ibland räcker det med en ommålning för att bättra på väderskyddet. 

BALDERS_edited.jpg
IMG_7459.jpg

RENOVERING AV PUTS

Att laga sprickor i putsfasaden kräver en viss kunskap och teknik för att det ska bli gjort på rätt sätt. Ju längre man väntar desto värre kan skadan i putsen bli. När man väl renoverat putsfasaden så håller den oftast många år. Vi på Anders Produktion är duktiga på att reparera putsfasad.

IMG_7459.jpg
Renovering av Puts Anders Produktion (2).jpg

BYTE AV PUTSFASAD

Det är dags att knacka ner en putsfasad när den har några år på nacken. När sprickbildningar och s.k. bomputs uppstår på stora ytor är det bättre att knacka ner hela putsytan och bygga upp en ny puts från grunden. 

Renovering av Puts Anders Produktion (2).jpg
IMG_5070.JPG

FASADTVÄTT

Det finns tyvärr ett ökat behov av fasadtvätt på grund av försurningar i luften, samt kombinationen av våra fuktiga somrar och milda vintrar. Behovet av mögelsanering har även det ökat de senaste åren. Vi kan hjälpa med allt från en vanlig tvätt till borttagning klotter och medel för att förenkla borttagning av klotter.

IMG_5070.JPG

Kontakta oss!

bottom of page