top of page

Renovering av "bomputs" i Fålhagen 2022

Bostadsrättsföreningen Trygg, på Salagatan 44, Uppsala, gav Anders Produktion i uppdrag att renovera tak och fasad på fastigheten.

Renovering av "bomputs" hos Brf Trygg i Fålhagen

Bostadsrättsföreningen Trygg i Fålhagen gav oss på Anders Produktion uppdraget att renovera sin putsfasad eftersom det låg i deras planerade underhåll av fastigheten. Vårt arbete började med att bygga upp ställning längs med fasaden och sedan fortsatte våra murare med att kontrollera putsfasadens kvalité och leta efter s.k. ”bomputs”.

Bomputs är inget man vanligtvis kan se på fasaden utan man hittar den genom att försiktigt knacka på fasaden och lyssna efter ett ihåligt ljud – en ”bom”. Hör man detta betyder det att putsen har släppt från sitt underlag. På ställen där det finns bomputs behöver man då knacka ner ytorna, för att sedan bygga upp ny puts ända från botten av väggen. Våra murare fick arbeta i många timmar för att kontrollera fasaden. Det visade sig att den södra hade blivit mest väderpåverkad och det slutade med att vi fick blästra ner hela sidan, ta bort all puts på ytan för att sedan bygga upp ny puts från grunden.

Att bygga upp en ny grund för puts

Den södra sidan av byggnaden fick arbetas om till stor del, men gavlar och entrésida var inte lika skadade. På samtliga ställen med bomputs eller sprickbildningar (som lätt hittas vid fönster och fönsterbleck) byggde vi upp en ny grund innan vi kunde börja med omfärgningen.

När vi jobbar med puts så använder vi Webers putssystem och börjar med ett utstockningsbruk för att bygga upp en grund. Därefter fortsätter vi i flera skikt med ytputs tills vi når en färdig yta som efterliknar den tidigare struktur som fanns på fastigheten.

Omfärgningen – det stora lyftet för fasaden

När samtliga ytor var färdigputsade började arbetet för våra målare med att färga hela fasaden. Ibland kan det bli en utmaning att få fram rätt kulör då fasadens utseende förändras med åren och den gamla färgen kan vara solblekt. Tillsammans med våra färgexperter, som samarbetade med bostadsrättsföreningens styrelse, kunde vi ta fram den kulör som stämmer med hur fasaden har sett ut från början.

Vid omfärgning av putsade fasader använder vi oss av StoColors produkter, där fokusen ligger på deras färg som heter Lotusan. Lotusan är en vida känd fasadfärg vars egenskap är att vara en öppen färg – enklare förklarat en ”Gortex-färg” vilket betyder att den skyddar fasaden mot regn och fukt men samtidigt släpper ut fukt som kan ha uppstått i fasaden för att motverka algbildning. StoColors färg Lotusan är mycket kulörstark och bleknar inte lika mycket som traditionella färger kan göra.

Efter att vi färgat om hela fasaden med Lotusan kunde vi montera ner ställningen och täcka av samtliga fönster för att se det nya resultatet.

Ett lysande resultat för Brf Trygg, Uppsala

Ett nytt tak och nyrenoverad fasad gör att fastigheten nu lyser bland sina grannar, och föreningen kan känna att de har gjort ett stabilt underhåll som kommer hålla i flera år framöver. 

Anders Produktion tackar för det goda samarbetet med styrelsen! Det har varit många trevliga byggmöten och sammanträffanden under projektets gång och vi uppskattar det engagemang som styrelsen haft under hela processen.

Galleri

bottom of page