top of page

Kombinerat takbyte med solcellsinstallation i Luthagen 2022

Installation av solceller och takbyte hos BRF Observatoriet i Uppsala

Kombinerat takbyte med solcellsinstallation i Luthagen, Uppsala

Den senaste tiden har intresset för solceller och solpaneler ökat markant, då många vill skapa grön el och minska på elkostnaderna. Om en fastighet har stor takyta och ligger i rätt riktning är en solanläggning en bra investering som ger fastigheten en god ekonomi, ger boenden lägre kostnader samtidigt som man gör ett bra val för klimatet. I samband med att vi erbjuder byte av tak hos föreningar brukar vi ofta lägga till prisförslag på att samtidigt montera solpaneler. Vid ett takbyte har vi redan ställning på plats och det sparar därför in ett moment om föreningen har planer på att göra en solanläggning.

Rivning av det gamla taket

Anders Produktion har tidigare bytt tak hos Brf Observatoriet och fick nu uppdraget att byta tak på ytterligare en av föreningens fastigheter – denna gången i kombination med att installera solceller.

Vi började med att montera upp en ställning runt hela fastigheten som är sex våningar hög för att våra snickare och plåtslagare säkert ska kunna ta sig runt fastigheten under hela projektet.

Vid rivningen av samtliga pannor samarbetade vi med Wiklunds Åkeri som assisterade med en kranbil. Kranen lyfte upp en stor låda som vi fyllde med de gamla tegelpannorna, som sedan fördes vidare till återvinningen. Vi hade flera containrar på plats för att kunna sortera alla byggmaterial såsom metaller, plast och virke som tas till återvinningscentralen. Efter pannorna rev vi den gamla läkten och började en översyn av råsponten. Den delen av råspont som fått fuktskador bytte vi ut mot nytt material från Beijer.

Ett viktigt skydd mot fukt

För att taket ska hållas tätt lägger vi alltid Flexilight Pro, en vattenavledande underlagsduk från Icopal - den enda leverantören som lämnar 30 års materialgaranti på sin takpapp. Det är ett viktigt grundarbete som läggs ner för att tätskiktet ska hålla då takpannor kan klara av kraftfullt regn, men pappen ger ett extra skydd mot kondens och droppar som smyger sig in mellan pannorna. Därför lägger vi stor vikt på att skarva pappen på ett korrekt sätt för att motverka fukt mellan takpannorna. Föreningen får därefter välja om de vill lägga betongpannor eller tegelpannor på taket.

Taksäkerhet som ej bör prutas bort

Efter att det nya taket är monterat med papp, läkt, råspont och pannor arbetar vi med föreningens tillval av taksäkerhet. I detta fall ville Brf Observatoriet ha en takbrygga längs hela nocken för att enkelt och säkert kunna inspektera taket i framtiden. Takluckorna byggs om till den nya måttstandard som regelverket har bestämt och fallfästen monteras. Snörasskydd monteras även runt fastigheten för att undvika fallande snödrivor under vintern.

Vi använder oss huvudsakligen av material från CW Lundberg kring allt som har med taksäkerhet att göra då de levererar bra garanti på sina produkter.

Solceller på plats

Det har blivit dags för våra erfarna solcellsmontörer att komma upp på taket och montera solceller på takets väster- och söderläge för att få så god effekt av solen som möjligt. Förutom solceller monteras även vattensäkra kablar som ansluts till föreningens egna elsystem. Brandtätning och överspänningsskydd samt växelriktare ingår vid montaget. Efter en godkänd besiktning med alla inblandade aktörer kan våra snickare montera ner ställningen och föreningen kan vara stolta med att ha ökat värdet på sin fastighet och gjort den till en hållbart lönsam energiproducent.

Vi tackar för ett gott samarbete mellan föreningens styrelse och våra solcellsmontörer från MyEnergyPartner.

Galleri

bottom of page