top of page

Fasadrenovering på Ansgar skola i Uppsala 2022

Anders produktion fick i uppdrag att renovera Ansgar skolornas fasad i Uppsala, på Axel Johanssons gata 4.

Anders produktion fick i uppdrag att renovera Ansgar skolornas fasad i Uppsala

Den befintliga plåtfasaden revs för att sedan montera reglar och tilläggsisolera den med Uniskivan från Isover. När tilläggsisoleringen var klar och läkten var monterad, så var det dags att montera de nya fasadskivorna från Steni, som är ett företag som producerar väggskivor som är väder- och åldersbeständiga.  

Vi måttbeställde skivorna från Steni Color förborrade för en effektiv montering.

Flexibel arbetsprocess

Arbetet pågick under tre år då skolan inte ville att all fasad skulle bytas under endast en säsong. Våra snickare var noggranna med samarbetet med skolans personal var mycket samarbetsvilliga i hela processen med fasadrenoveringar.

 Vi byggde ställning, renoverade fasaden och bytte även alla fönster.

Våra fönster byttes på Anders Produktion, som har lång erfarenhet av byte av fönster. Vi demonterade dom gamla fönstren, som var nedslitna av väder och vind. Vi monterade nya fönster från SP fönster elit, som vi köpte på Hallsjö brädgård, som varit vår fönsterleverantör till våra fönsterbyten i Uppsalaskolan. Flera 100 fönster byttes, så arbetet har var omfattande. Vi använde en cellist för att skapa en god tätning som är diffusionsöppen från utsidan och diffusionstät från insidan. Efter att fönstren har monterats, så monterade vi nya smygar för att få ett snyggt avslut in mot alla klassrum.

Tack för gott samarbete

Vi vill rikta ett stort tack till skolan och dess personal och ledning som gjorde arbetet så smidigt att utföra. Vi gläder oss att vara snickare till skolan och har fått skapa en så vacker fasad av skolan och med nya energisnåla fönster.

Galleri

bottom of page