top of page

Fönsterrenovering på Kyrkogårdsgatan i Uppsala 2022

Fönsterrenovering på Kyrkogårdsgatan i Uppsala. Anders Produktion har renoverat balkongdörrar och fönster på Brf Esplanaden i Luthagen.

Fönsterrenovering på Kyrkogårdsgatan i Uppsala

Efter en besiktning och utvärdering av fasadens alla sidor bestämde Brf Esplanaden att ett renoveringsbehov fanns på fönster i två väderstreck och vi på Anders Produktion fick då jobbet att utföra denna renovering och målning av fönster.

Renovering av karmar och droppnäsor

Alla bågar lyftes ner i källaren på fastigheten för att utföra reparationen i ett torrt utrymme samtidigt som ett skydd från NordWind sattes upp på fasaden. Många fönster konstaterades ha riktigt dåliga droppnäsor, många behövde bytas ut mot nytt kärnvirke och alla har också förlängts för att göra maximal nytta. Bågarna slipades och kompletteringskittades med LA Seal, därefter grundades de och målades med Alcros Fönstersystem.

Karmarna har även de tvättats och slipats och alla med dåligt virke har bytts ut till nytt friskt kärnvirke. När virket byts ut grundas det med Sigma Amarol Triol 20% utspädd med lacknafta ett första varv innan det har grundats och målats med outspädd Sigma Amarol Triol.

Olika underhåll för olika väderstreck

Efter att arbetet var utfört rekommenderades föreningen att utföra underhåll med olika intervaller beroende på vilken sida fasaden vetter åt. Den södra sidan och den västra sidan får mycket sol och rekommenderas därför målas om vart femte år för att undvika dyra renoveringar av fönster, de andra sidorna behöver dock inte samma intervall utan kan målas om mer sällan. Att sprida ut renoveringarna gör det också smidigt för föreningen att fördela underhållskostnader över flera år.

Galleri

bottom of page