top of page

INTEGRITETSPOLICY

Integritetspolicy för Anders Produktion AB

1. Allmänt

Anders Produktion AB värnar om din integritet och vill att du känner dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. I denna integritetspolicy, utformad i enlighet med den nya dataskyddsförordningen, ger vi dig information om hur vi hanterar dina personuppgifter i samband med att du köper våra tjänster eller vid andra kontakter med oss.

2. Personuppgiftsansvarig

Anders Produktion (organisationsnummer 556700-8197) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter som utförs av Anders Produktion. Information om hur du kontaktar oss finns i avsnitt 8.

3. När samlar vi in personuppgifter?

Anders Produktion samlar in personuppgifter om dig när du:
Gör en intresseanmälan till någon av Anders Produktions tjänster,
Gör en intresseanmälan till något av Anders Produktions projekt,
kontaktar Anders Produktions kontor, eller
Om det i övrigt är nödvändigt för att administrera relationen mellan dig och Anders Produktion.

4. Hur länge sparas uppgifterna?

Vi sparar uppgifterna så länge det är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Vi kan komma att spara uppgifterna längre om vi måste det enligt lag, tex. enligt Bokföringslagen, eller för att bevaka våra rättsliga intressen, till exempel om det pågår en juridisk process.

5. Varför behandlar Anders Produktion uppgifter om dig?

Anders Produktion behandlar dina personuppgifter för olika syften. Huvudsakligen behandlar Anders Produktion personuppgifter i syfte att genomföra och administrera intresseanmälningar, säljaktiviteter, försäljningar, garantiåtaganden, ROT-ansökningar och felavhjälpning.

6. Behandlas dina personuppgifter på ett betryggande sätt?

Vi har god säkerhet för våra system och ser kontinuerligt över säkerheten för att den alltid ska hålla en hög nivå. De som arbetar med personuppgifter kan enbart se de personer som de har rätt att se.

I de fall att personuppgifter hanteras av en leverantör har vi personuppgiftsbiträdesavtal med dessa som säkerställer att de hanterar dina personuppgifter på ett säkert sätt.

7. Vem lämnar vi ut uppgifterna till?

Anders Produktion kan komma att lämna ut personuppgifter till bolag som behandlar personuppgifter för Anders Produktions räkning, exempelvis via våra underleverantörer och koncernbolag vid behov. Personuppgifter kan också komma att lämnas ut om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter (tex i samband med ROT-avdrag), för att tillvarata Anders Produktions rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.

8. Förändringar av Integritetspolicyn

Denna integritetspolicy kan komma att justeras från tid till annan. Aktuell integritetspolicy kommer finnas publicerad på Anders Produktions webbplats.

9. Rätt att begära information, rättelser mm

Om du inte vill att Anders Produktion behandlar dina personuppgifter för direkt marknadsföring kan du skriftligen anmäla detta till Anders Produktion. I varje utskick kommer du även att informeras om din möjlighet att motsätta dig fortsatta utskick.
Du har rätt att en gång per kalenderår erhålla kostnadsfri information om vilka personuppgifter som Anders Produktion behandlar om dig och i vilket syfte (så kallat registerutdrag). En sådan ansökan om registerutdrag ska vara skriftlig och undertecknad av den sökande. Du har också rätt att få felaktiga, missvisande eller ofullständiga uppgifter rättade, blockerade, avidentifierade eller raderade. Om du vill begära registerutdrag, eller har några frågor om hur Anders Produktion behandlar dina personuppgifter, vänligen kontakta oss på asa@andersproduktion.se.

bottom of page